Være med?

Være med?

Butikken drives av våre dyktige frivillige som danderer og pynter for å lage en hyggelig butikk og god stemning. Overskuddsfabrikken gir også språkpraksisplasser til våre nye landsmenn og arbeidstrening til de som trenger det. Sammen skaper vi overskudd ut fra aktivitet og aktivitet ut fra overskudd!

Vi tar også i mot frivillige. Du bidrar det du kan. Dette er ikke en jobb. Hos oss får du overskudd og en meningsfull hverdag helt gratis.

”Det handler litt om møbler, og mye om medmennesker”